Palmares van de 72ste editie van het Filmfestival van Cannes

Casa Kafka Pictures kondigt met trots aan dat twee van haar co-gefinancierde films, geselecteerd voor de Officiële Competitie, in de prijzen zijn gevallen.

De Grand Prix is toegekend aan de film « Atlantique » van Mati Diop.

De Prijs voor Beste Regie is toegewezen aan de film « Le Jeune Ahmed » van Luc en Jean-Pierre Dardenne.

Het Casa Kafka Pictures team feliciteert de regisseurs, producenten en beide filmploegen en dankt de productiehuizen voor hun vertrouwen.

Wij bedanken eveneens alle investeerders zonder wie deze films niet hadden kunnen genieten van de Tax Shelter financiering.

“Atlantique”

Mati Diop

Productie Frakas Production

atlantique bis

“Le Jeune Ahmed”

Jean-Pierre en Luc Dardennne

Productie Les Films du Fleuve

le jeune ahmed

Trimestriële communicatie aan vennootschappen

Investeer in het eerste kwartaal van 2019 in Tax Shelter en verminder daardoor uw voorafbetalingen ! 

U heeft tot 10 april 2019.

Prijzen op het festival van Berlijn

Prijzen op de Magritte du Cinéma

De Investering omvat een aantal risico’s die in een door Casa Kafka Pictures uitgegeven Prospectus (vanaf pagina 23) worden beschreven. De minimum investering bedraagt  3.000 € per jaar en per vennootschap. De aandacht van de Investeerder wordt gevestigd op het voornaamste risico verbonden aan dit Aanbod, met name dat van het niet of slechts gedeeltelijk verkrijgen van het fiscaal voordeel voorzien in het kader van het fiscale Tax Shelter-stelsel. De aandacht van de Investeerder wordt eveneens gevestigd op het feit dat het Aanbod geen deelname inhoudt in het kapitaal van de Aanbieder.

De Investering bestaat uit een storting van fondsen zonder terugbetaling op termijn, met als doel een Tax Shelter-Attest te verkrijgen dat verband houdt met een in aanmerking komend werk, in ruil waarvoor de Investeerder geniet van een premie en de Aanbieder zich ertoe verbindt zijn verplichtingen als beschreven in het Prospectus na te leven teneinde de Investeerder het Tax Shelter-Attest en het daarmee verbonden fiscaal voordeel te laten verkrijgen. Elke Investeerder dient zelf na te gaan of hij voldoet aan alle wettelijke voorwaarden om te kunnen investeren op basis van het Aanbod en om ten volle te kunnen genieten van het fiscaal voordeel waar hij aanspraak op zou kunnen maken. Afhankelijk van de aanslagvoet waaraan de Investeerder onderworpen is, kan het globale rendement van het fiscaal voordeel en de bijkomende premie lager of zelfs negatief zijn (tot maximum -27,38%). De winsten zijn ook afhankelijk van de datum en de duur van de Investering.

1 Voor zover hij voldoet aan de beperkingen en voorwaarden zoals bedoeld in het Prospectus en in de Raamovereenkomst mag de Investeerder fiscaal, ten voorlopige titel, een bedrag aftrekken dat gelijk is aan 356 % van het bedrag van de Investering (aanslagvoet 29,58% voor een overeenkomst getekend vanaf 1 januari 2019). Het fiscale rendement is 5,30%.

2 Het nettobedrag van de premie verschilt naargelang het belastingtarief waaraan de investeerder onderworpen is. De winsten zijn ook afhankelijk van de datum en de duur van de Investering. De beoogde winst waarvan sprake in het Prospectus is gebaseerd op de veronderstelling (i) van een storting uiterlijk op 30 december 2018 en zal moeten worden herberekend indien de storting na die datum plaatsvindt, in functie van het Euribortarief dat vervolgens van toepassing is; en (ii) van een investeringsduur van 18 maanden, daar de winst lager is indien de duur minder dan 18 maanden bedraagt.