Tax Shelter

photo page Tax Shelter

Sinds 2003 heeft de Belgische Staat maatregelen in voege laten treden die, onder bepaalde omstandigheden, investeringen gedaan in de audiovisuele sector, onder een fiscaal gunstig tarief mogelijk maken. Deze maatregelen zijn wettelijk omschreven door artikel 194ter van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (WIB 1992)

In mei 2014, heeft het Federale Parlement een hervorming aangaande doorgevoerd met als doel het werkingsmechanisme voor ondernemingen te vereenvoudigen en te optimaliseren. Tax Shelter 2.0 is in voege getreden sinds 1 januari 2015.

In Januari 2017 is er, in het Belgische Staatsblad, een uitbreiding gepubliceerd naar de podiumwerken toe teneinde aan de investeerders toe te laten of een audiovisueel of een podiumwerk te ondersteunen.