Simulator

UW TAX SHELTER INVESTERING -


De huidige vereenvoudigde simulatie biedt u de mogelijkheid om een raming te verkrijgen van uw Tax Shelter capaciteit, uw fiscale vrijstelling, alsook uw netto rendement van de operatie (inschatting op basis van een belastingsaanslag van 25%). Om toegang te krijgen tot onze gedetailleerde simulator en gebruik te kunnen maken van ons gepersonaliseerd advies, contacteer ons via invest@casakafka.be of +32 (0)2 730 44 04

verplichte velden *

Vul hier uw belastbare basis in (€)* - aanslagjaar 2019 en 2020

0 €

0 €

0 €

  Opgelet : : De verkregen resultaten met deze simulator zijn niet contractueel maar alleen een raming. De huidige simulatie geeft u enkel een eerste benadering, ter indicatieve titel, van het Tax Shelter investeringspotentieel. Het is aangewezen dat de investeerder het resultaat van de huidige simulatie laat valideren door een boekhoudkundige -en fiscale expert rekening houdende met hun specifieke situatie.

Wees gerust, wij garanderen ook de veiligheid van uw gegevens. Meer info over ons privacyhandvest