Producenten pagina

CASA KAFKA PICTURES -

Editoriale lijn

De specificiteit van onze editioriale lijn ligt aan de basis van het DNA van Casa Kafka Pictures. Meer nog dan enige andere speler op de markt, steunen wij audiovisuele en podiumkunsten werken die in Vlaanderen ontwikkeld en verankerd zijn.

Dit is een dynamische manier om de ontwikkeling van de creativiteit van onze gemeenschap te bevorderen en haar uitstraling, zowel binnen onze grenzen als in het buitenland, te versterken. Elke Tax Shelter investering via Casa Kafka Pictures krijgt dus een meerwaarde doordat de investeerder volop deelneemt aan de creativiteit van ons land.

Sinds haar oprichting, heeft Casa Kafka Pictures in haar catalogus zo’n 500 audiovisuele en podiumkunsten werken gesteund en meerdere prijzen gewonnen, waaronder een reeks onderscheidingen in festivals over de hele wereld voor verscheidene producties.

Deze prijzen vormen een erkenning voor de artistieke en technische kwaliteiten van de audiovisuele werken die door Casa Kafka Pictures gesteund werden en dus ook indirect voor onze aanpak en onze kwalitatieve selectie van onze editoriale lijn.

Motivatie

Als tussenpersoon maakt Casa Kafka Pictures solidaire investeringen mogelijk, komende van een winstmakende economische wereld naar een artistieke industrie die op zoek is naar financiële middelen.

Wij bevorderen meer bepaald projecten die toelaten om het professionalisme, de creatie en de ontwikkeling van Vlaams talent te stimuleren.

Op deze manier gaan onze investeerders een ethische en rendabele investering aan en nemen zij voluit deel aan de ontwikkeling van de Vlaamse audiovisuele sector, alsook de sector van de podiumkunsten, een vruchtbare grond voor creatieve ideeën en werkgelegenheid, en aan de internationale erkenning hiervan.