Podiumwerken

CASA KAFKA PICTURES -

Aanbod voor producenten

In het kader van de komende uitbreiding van de Tax Shelter naar podiumwerken, richten wij ons naar nieuwe producenten die graag willen genieten van onze financieringsmogelijkheden en expertise.

Wij bieden u :

  • een transparante prijs ;
  • een persoonlijk contact met één van onze relatiebeheerders ;
  • een constante monitoring van het wettelijk kader ;
  • een samenwerking met de bevoegde instanties.

De hoofdpunten

In aanmerking komend werk

Komt in aanmerking :
Een nieuwe podiumproductie waaronder : theater, circus, straattheater, opera, klassieke muziek, dans- of muziektheaterproductie, met inbegrip van musical en ballet, de productie van een totaalspektakel ;

waarbij het scenario, de theatertekst, de regie of de scenografie nieuw is, of die een herinterpretatie betreft.

In aanmerking komende producent

Komt in aanmerking :
Een productiemaatschappij erkend door FOD Financiën die als voornaamste doel de productie en de ontwikkeling van nieuwe podiumproducties heeft.

Verschillen met de audiovisuele sector

De Tax Shelter voor podiumwerken vertoont enkele verschillen met die voor audiovisuele werken :
– De producent heeft een termijn van 24 maanden om  de door de wet gestelde uitgaven te doen.
– Een vzw kan, onder bepaalde voorwaarden, ook een in aanmerking komende productievennootschap zijn.
– De maximale waarde van het Tax Shelter attest is begrensd op 2,5M € per in aanmerking komend werk.

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij 

Katrien Carton
Head of Production
kc@casakafka.be
+32 (0)2 730 46 37