Documenten

TAX SHELTER -

De Wet

Erkenning door FOD Financiën (1)
Validatie van de Raamovereenkomst (2)
Prospectus goedgekeurd door de FSMA (3)

(1) Erkenningen FOD Financiën : toegekend aan Casa Kafka Pictures als in aanmerking komende tussenpersoon op 10 februari 2015 (audiovisueel) alsook op 2 maart 2017 (podiumwerken).

De Tax Shelter erkenning
De Tax Shelter erkenning Podiumkunsten

(2) Validatie van de Raamovereenkomst : Casa Kafka Pictures verkreeg de goedkeuring van de Tax Shelter cel van de FOD Financiën van het model van de Raamovereenkomst, ter bevestiging dat deze conform is met de bepalingen van Artikel 194ter van het WIB 1992. Bijgevolg heeft Casa Kafka Pictures op heden geen Rulingaanvraag ingediend bij de Dienst voorafgaande beslissingen.

Validatie van de Raamovereenkomst

(3) Prospectus goedgekeurd door de FSMA : Het bedrijf Casa Kafka Pictures NV beschikt over een Prospectus, goedgekeurd door de FSMA op 27/07/2021 en een Supplement 1 aan de Prospectus, goedgekeurd door de FSMA op 21/12/2021.

Prospectus
Samenvatting Prospectus NL

Supplement 1 aan de Prospectus

Supplement 2 aan de Prospectus

Andere juridische documenten:
Het Koninklijk Besluit van 19 décember 2014 tot uitvoering van artikel 194ter WIB92 (erkenningsprocedure)
Het Koninklijk Besluit van 21 januari 2017 tot uitvoering van artikel 194ter/1 en 194ter/2 WIB92

Wet van 29 mei 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie

Casa Kafka Pictures

Statuten van de onderneming
Jaarrekening en auditrapport 2019
Jaarrekening en auditrapport 2018                                            
Jaarrekening en auditrapport 2017                                           

Raamovereenkomst

De raamovereenkomst van Casa Kafka Pictures bestaat uit drie delen.

Luik I

Dit document dient, ingevuld en ondertekend door de investeerder, naar Casa Kafka Pictures gestuurd te worden. Dit kan per mail op het adres invest@casakafka.be, of per post naar het adres Louis Schmidtlaan 2 te 1040 Brussel.

Luik II

Dit document bevat alle informatie verbonden aan het werk en vervolledigt Luik I. De datum van het Luik II vormt de datum van de raamovereenkomst. Het Luik II wordt naar de investeerder gestuurd op ten laatste de laatste dag van het gekozen trimester en vervangt het Luik I.

Raamovereenkomst Luik II CKP8


De Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden worden aanvaard door de investeerder bij de ondertekening van Luik I van de raamovereenkomst. U kan deze raadplegen via onderstaande link: 

Algemene voorwaarden van 4 januari 2021

Historiek: Raamovereenkomst en Algemene Voorwaarden 

Raamovereenkomst CKP1
Algemene Voorwaarden CKP1

Raamovereenkomst CKP2
Algemene Voorwaarden CKP2

Raamovereenkomst CKP3
Algemene Voorwaarden CKP3

Raamovereenkomst CKP4
Algemene Voorwaarden CKP4

Raamovereenkomst CKP5
Algemene Voorwaarden CKP5

Raamovereenkomst CKP6
Algemene Voorwaarden CKP6

Raamovereenkomst CKP7
Algemene Voorwaarden CKP7

Verzekering

Elke investeerder ontvangt automatisch en gratis een verzekering ter dekking van het bedrag van het fiscaal voordeel alsook eventuele nalatigheidsinteresten en de mogelijke verschuldigde belasting op de verzekeringsvergoeding in het geval het Tax Shelter attest niet of maar gedeeltelijk verkregen wordt.

Algemene voorwaarden aanslagjaar 2020 – 2021

Privacyhandvest

Boekhouding / Fiscaliteit

Op 13 mei 2015 publiceerde de Commissie voor Boekhoudkundige Normen hun definitief advies voor de boekhoudkundige verwerking van de Tax Shelter in hoofde van de investeerder.

Advies CBN