Beschermingsmechanismes

UW TAX SHELTER INVESTERING -

Verzekering

De fiscale component van het rendement wordt volledig afgedekt door een gratis verzekering ten koste van het productiehuis én op naam van de investeerder en is per definitie automatisch geïntegreerd in het desbetreffende Raamakkoord. Deze verzekering omvat ook de afdekking van o.a. eventuele nalatigheidsinteresten alsook de belasting op de schadeloosstelling.

Premie

De premie (financiële component van het rendement), wordt bij storting van het investeringsbedrag, per direct op een aparte rubriekrekening geplaatst bij Belfius bank op naam van de investeerder en kan slechts worden vrijgemaakt voor betaling aan de investeerder.

Goede beheer

Casa Kafka Pictures staat garant voor het goede beheer van de investeringen en wordt daarnaast bijgestaan voor zijn Tax Shelter werking, door een team van fiscale experten en advocaten van VVGB. De bescherming van uw investering geniet onze absolute prioriteit.

Pure tussenpersoon

Casa Kafka Pictures maakt een onderscheid tussen de rol van tussenpersoon en die van producent.

Wij herinneren u eraan dat er risico’s verbonden zijn met Tax Shelter en wij vragen u om de rubriek Risico’s te raadplegen.