Producenten pagina

Ethiek

Wij hebben een werkethiek ontwikkeld die uniek is in de sector en die gebaseerd is op drie centrale waarden :

Betrouwbaarheid

– Wij hebben een goedkeuring van onze raamovereenkomst gevraagd aan de cel Tax Shelter van FOD Financiën.

– Ons aanbod werd uitgewerkt in nauwe samenwerking met de advocatenkantoren Strelia en VVGB, die ons begeleiden bij al onze juridische handelingen.

– Onze strenge selectie van productiehuizen en de efficiëntie van ons beheer leiden tot een foutloos traject : tot nu toe hebben alle producenten waarmee we reeds samenwerkten de nodige attesten verkregen om een definitieve fiscale vrijstelling te bekomen.

Transparantie

Om de grootste transparantie te garanderen en de mogelijkheden tot misbruik te voorkomen, hebben wij ervoor gekozen om ons voor 100% in te zetten op onze rol van Tax Shelter tussenpersoon :
– Wij worden geen coproducent van de werken die we financieren.
– Wij nemen geen rechten op de opbrengsten, noch producentensalaris op de werken die we financieren.

Integriteit

Wij waken tijdens het volledige verloop van het proces over het evenwicht tussen de belangen van alle partijen, zowel investeerders als producenten, daarbij de bijzonderheden van eenieder respecterend en dit alles binnen het heersend wettelijk kader.

Editoriale lijn

De specificiteit van onze editioriale lijn ligt aan de basis van het DNA van Casa Kafka Pictures. Meer nog dan enige andere speler op de markt, steunen wij audiovisuele en podiumkunsten werken die in Vlaanderen ontwikkeld en verankerd zijn.

​Dit is een dynamische manier om de ontwikkeling van de creativiteit van onze gemeenschap te bevorderen en haar uitstraling, zowel binnen onze grenzen als in het buitenland, te versterken. Elke Tax Shelter investering via Casa Kafka Pictures krijgt dus een meerwaarde doordat de investeerder volop deelneemt aan de creativiteit van ons land.

​Sinds haar oprichting, heeft Casa Kafka Pictures in haar catalogus zo’n 500 audiovisuele en podiumkunsten werken gesteund en meerdere prijzen gewonnen, waaronder een reeks onderscheidingen in festivals over de hele wereld voor verscheidene producties.

​Deze prijzen vormen een erkenning voor de artistieke en technische kwaliteiten van de audiovisuele werken die door Casa Kafka Pictures gesteund werden en dus ook indirect voor onze aanpak en onze veeleisende editoriale lijn.

Motivatie

Als tussenpersoon maakt Casa Kafka Pictures solidaire investeringen mogelijk, komende van een winstmakende economische wereld naar een artistieke industrie die op zoek is naar financiële middelen.

​Wij bevorderen meer bepaald projecten die toelaten om het professionalisme, de creatie en de ontwikkeling van Vlaams talent te stimuleren.

​Op deze manier gaan onze investeerders een ethische en rendabele investering aan en nemen zij voluit deel aan de ontwikkeling van de Vlaamse audiovisuele sector, alsook weldra de sector van de podiumwerken, een vruchtbare grond voor creatieve ideeën en werkgelegenheid, en aan de internationale erkenning hiervan.