Podiumwerken

Aanbod voor producenten

In het kader van de komende uitbreiding van de Tax Shelter naar podiumwerken, richten wij ons naar nieuwe producenten die graag willen genieten van onze financieringsmogelijkheden en expertise.
Wij bieden u :

  • een engagement op de bedragen ;
  • het aanbrengen van fondsen in functie van de timing van de productie ;
  • een transparante prijs ;
  • een persoonlijk contact met één van onze relatiebeheerders ;
  • een constante monitoring van het wettelijk kader ;
  • een samenwerking met de bevoegde instanties.

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij :

Valerie Daems Tax Shelter Production Manager vd@casakafka.be +32 (0)2 730 45 27 +32 (0)476 47 98 29

De hoofdpunten

In aanmerking komend werk

Komt in aanmerking :
Een nieuwe podiumproductie waaronder : theater, circus, straattheater, opera, klassieke muziek, dans- of muziektheaterproductie, met inbegrip van musical en ballet, de productie van een totaalspektakel ;

waarbij het scenario, de theatertekst, de regie of de scenografie nieuw is, of die een herinterpretatie betreft.

In aanmerking komende producent

Komt in aanmerking :
Een productiemaatschappij erkend door FOD Financiën die als voornaamste doel de productie en de ontwikkeling van nieuwe podiumproducties heeft.

Verschillen met de audiovisuele sector

De Tax Shelter voor podiumwerken vertoont enkele verschillen met die voor audiovisuele werken :
– De producent heeft een termijn van 24 maanden om       de door de wet gestelde uitgaven te doen.
– Een vzw kan, onder bepaalde voorwaarden, ook een      in aanmerking komende productievennootschap zijn.
– De maximale waarde van het Tax Shelter attest is           begrensd op 2,5M € per in aanmerking komend werk.