Beschermingsmechanismes

Eén van de pijlers waarop het aanbod van Casa Kafka Pictures steunt is de bescherming van haar product:

– De fiscale component van het rendement wordt volledig afgedekt door een gratis verzekering ten koste van het productie huis      én op naam van de investeerder en is per definitie automatisch geïntegreerd in het desbetreffende Raamakkoord
– De premie (financiële component van het rendement), wordt bij storting van het investeringsbedrag, per direct op een aparte        rubriekrekening geplaatst op naam van de investeerder en kan slechts worden vrijgemaakt voor betaling aan de investeerder.
– Casa Kafka Pictures staat garant voor het goede beheer van de investeringen en wordt daarnaast bijgestaan voor zijn Tax            Shelter werking, door een team van fiscale experten en advocaten van de bedrijven Strelia et VVGB.

Wij herinneren u eraan dat er risico’s verbonden zijn met Tax Shelter en wij vragen u om de rubriek ‘Risico’s‘ te raadplegen.