Berschermingsmechanismes

WAAROM CASA KAFKA PICTURES?

Casa Kafka Pictures is een unieke tussenpersoon op de markt:

– Concentreert zich voor het merendeel op Belgische werken (> 75%) ter ondersteuning van de lokale economie
– Werkt doelbewust toe naar een ongelooflijke variëteit van de werken: podiumkunsten en audiovisuele producties
– Een evenwichtige verspreiding van producties in Vlaanderen, Brussel en Wallonië
– Een tussenpersoon ‘pur-sang’, geen enkel belangenconflict met producenten
– Een dochteronderneming van de openbare dienst RTBF die de sterkte en duurzaamheid van de structuur garandeert
– Een erkende expert op de markt
– Een ethische en transparante samenwerking met alle partners om de voordelen te optimaliseren die iedereen van een Tax            Shelter investering kan verkrijgen

Eén van de pijlers waarop het aanbod van Casa Kafka Pictures steunt is de bescherming van haar product:

– De fiscale component van het rendement wordt volledig afgedekt door een gratis verzekering ten koste van het productie huis        én op naam van de investeerder en is per definitie automatisch geïntegreerd in het desbetreffende Raamakkoord
– De premie (financiële component van het rendement), wordt bij storting van het investeringsbedrag, per direct op een aparte          rubriekrekening geplaatst op naam van de investeerder en kan slechts worden vrijgemaakt voor betaling aan de investeerder.
– Casa Kafka Pictures staat garant voor het goede beheer van de investeringen en wordt daarnaast bijgestaan voor zijn Tax             Shelter werking, door een team van fiscale experten en advocaten van de bedrijven Strelia et VVGB.

Wij herinneren u eraan dat er risico’s verbonden zijn met Tax Shelter en wij vragen u om de rubriek ‘Risico’s‘ te raadplegen.